Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

26 listopada 2014 r. wygasła ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.2010.138.935). Dokładnie tego samego dnia opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności. Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1645.