replica rolex watches replica rolex watches replica rolex replica watches fake rolex replica watches fake rolex replica rolex rolex replica rolex replica

Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

certo-logo art

3 marca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (L/72/12) ukazała się Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/377 z dnia 2 marca 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

certo-logo art

Dnia 09 kwietnia 2021 r. w Monitorze Polskim poz. 339 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 23 lutego 2021 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

 

certo-logo art

Dnia 09 października 2020 r. w Monitorze Polskim poz. 913 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 26 sierpnia 2020 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

 

certo-logo art

3 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (L/250) ukazał się tekst skonsolidowany do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1956 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE

 

certo-logo art

2 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (L/102/6) ukazała się Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/480 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

 

certo-logo art

7 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (L/286/25) ukazała DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1863 się w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 w odniesieniu do wycofania odniesień do norm zharmonizowanych dotyczących maszyn z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

22 marca 2019 r. został ogłoszony jednolity tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2019 r., poz. 544.


 

certo-logo art

18 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (L/75/2019) ukazała się DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego - Spotkanie

24 czerwca br. zaplanowano w Ministerstwie spotkanie Grupy Wsparcia celem przekazania informacji z grup roboczych utworzonych przy Komisji Europejskiej i pracujących nad zmianami do dyrektyw: Maszynowej MD 2006/42/UE, Niskonapięciowej LVD 2014/35/UE, dotyczącej emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń NEE 2000/14/WE, ATEX 2014/34/UE i GAR 2016/426/UE. W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele jednostek zainteresowanych niniejszą tematyką, w tym organów nadzoru rynku. EU CERTO OFFICE również się tam pojawi. Właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie zgłoszenia. O szczegółach i wnioskach będziemy informować na bieżąco.

 

25 stycznia 2019 r. został ogłoszony jednolity tekstu ustawy o systemie oceny zgodności. Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2019 r., poz. 155.


 

14 września 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/C 326/04) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/35/UE odnoszącą się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

 

13 lipca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/C 246/01) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą odnoszącą się do kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE. Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy i obowiązuje od dnia wprowadzenia.

 

certo-logo art

9 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (2018/C 092/01) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy i obowiązuje od dnia wprowadzenia.

 

11 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2017/C 267/03) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2001/95/WE odnoszącą się do ogólnego bezpieczeństwa produktów

 

Dnia 2 czerwca 2016 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Tekst rozporządzenia opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2016 r., poz. 806.


Dokument wszedł w życie 03.06.2016 r.

 

19 kwietnia 2016 r. została opublikowana Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2016 r., poz. 542.


Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2016 r.

 

UWAGA Zmiany w dyrektywach Nowego Podejścia w 2016r.

Nowe przepisy zmieniają wymogi w ocenie zgodności maszyn i urządzeń, a tym samym modyfikują dokumentację maszynową.

Od dnia 20 kwietnia 2016 roku obowiązują nowe wersje dyrektyw w odniesieniu do m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz sprzętu elektrycznego. Są to: Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) oraz Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona).

 

W Biuletynie Informacyjnym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ukazał się artykuł "Reflektor rozświetla przedsiębiorców". Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat naszej firmy. Tekst znajduje się na stronie 14-15.

 

26 listopada 2014 r. wygasła ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.2010.138.935). Dokładnie tego samego dnia opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności. Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1645.

 

 

Logo PKN

KONFERENCJA PKN

W dniu 10 października 2014 r. w siedzibie NOT w Warszawie odbyła się bezpłatna konferencja:"Przygotowanie instrukcji użytkowania. Norma dokumentacyjna PN-EN 82079-1". Została ona zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny, Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń i Naczelną Organizację Techniczną. W konferencji uczestniczyło 170 przedstawicieli firm, instytutów naukowych, urzędów kontrolnych oraz instytucji rządowych. Mieliśmy zaszczyt przedstawić prezentację pt. "Instrukcja obsługi - ochrona prawna producenta - bezpieczeństwo użytkownika", która została bardzo entuzjastycznie przyjęta.