Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

W Biuletynie Informacyjnym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ukazał się artykuł "Reflektor rozświetla przedsiębiorców". Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat naszej firmy. Tekst znajduje się na stronie 14-15.