Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

Oferujemy    sprzedaż    autorskiego   programu   komputerowego   służącego   do   opracowywania   dokumentacji   technicznej   maszyny zgodnej z wymaganiami  dyrektywy  maszynowej  2006/42/WE. Nowy  program  MaschCE  jest  wynikiem  wieloletniej  pracy i zdobywania doświadczenia w opracowywaniu dokumentacji oceny zgodności oraz analiz zagrożeń i oceny ryzyka w odniesieniu do maszyn z różnych branż. Implementuje autorską metodę analizy zagrożeń i oceny ryzyka RISCAM utworzonej na podstawie strategii RISC (Risc Informed Safety Case) wykorzystywanej przez NASA do oceny bezpieczeństwa systemów. Szczegóły metody znaleźć można w rozprawie doktorskiej właścicielki firmy – dr inż. Iwony Borek-Idźkowskiej.
 

Celem stworzenia nowego programu było opracowanie prostego i intuicyjnego w użyciu narzędzia, prowadzącego użytkownika w sposób sugestywny poprzez kolejne etapy oceny zgodności, a zarazem umożliwiający podejmowanie kluczowych decyzji mających wpływ na dalszą ocenę maszyny.

 

Nowa szata graficzna, wykorzystanie funkcji (tzw. „drag and drop”, map myśli), powiązanie logiczne modułów powoduje, że aplikacja jest „przyjazna” dla użytkownika.

 
Jest to jedyny produkt na rynku, którego współautorami są firmy z dwóch różnych krajów UE. Pozwoliło to na wykorzystanie doświadczenia merytorycznego firmy EU CERTO OFFICE oraz doświadczenia technicznego w programowaniu firmy M. Kornicki Dienstleistungen in EDV und Informationstechnologie. Strona internetowa partnera www.dyrektywa.com.
 
Aplikacja umożliwia opracowanie pełnej dokumentacji technicznej maszyny (z wyłączeniem jedynie dokumentacji konstrukcyjnej), wymaganej dyrektywą maszynową 2006/42/WE. W tym:
 • opis maszyny wraz z rysunkami i zdjęciami poglądowymi, charakterystyką techniczną, przeznaczeniem i czasem pracy maszyny w odniesieniu do roku kalendarzowego,
 • powołanie dyrektyw, norm zharmonizowanych, przepisów krajowych i specyfikacji technicznych wykorzystywanych w procesie oceny zgodności, w tym powołanie się na poszczególne punkty norm i przepisów w odniesieniu do zagrożeń, mogących powstać podczas dowolnego etapu życia maszyny,
 • wykaz wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, mających zastosowanie do maszyny na podstawie dyrektyw: maszynowej, niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
 • analiza zagrożeń i ocena ryzyka metodą RISCAM, w oparciu o etapy życia maszyny, zadania i czynności wykonywane przy maszynie,
 • deklaracja zgodności WE,
 • ocena kompletności opracowanej dokumentacji dla maszyny.
 

Główne cechy programu:

 • profesjonalne narzędzie ściśle dostosowane do specyfiki maszyn,
 • możliwość opracowywania projektów w trzech językach: polskim, angielskim, niemieckim,
 • budowa modułowa, intuicyjna obsługa i kompleksowość,
 • program prowadzi użytkownika krok po kroku od podstawowych informacji o maszynie i producencie po opracowanie deklaracji zgodności na znak CE,
 • autorska metoda oceny ryzyka RISCAM dostosowana do specyfiki maszyn,
 • możliwość wyboru trybu oceniania ryzyka potencjalnych zagrożeń związanych z maszyną,
 • opis cyklu życia maszyny z wykorzystaniem map myśli,
 • wysoka funkcjonalność,
 • sprawne nawigowanie po modułach programu,
 • przejrzyste zarządzanie projektami,
 • możliwość kopiowania projektów celem ich aktualizacji,
 • możliwość cofania zmian,
 • uporządkowanie   etapów   realizacji   oceny   zgodności   z   wykorzystaniem   funkcji   „drag   and   drop” (podział   na   okna   „Do   opracowania” i „Opracowane”),
 • łatwe generowanie i wybór raportów wydruków,
 • atrakcyjna grafika, nowoczesne rozwiązania funkcjonalne programu,
 • niskie wymagania sprzętowe.
 

Zapraszamy do składania zamówień.

Dane kontaktowe:

dr inż. Iwona Borek-Idźkowska

kom. +48 503-718-579

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa partnera www.dyrektywa.com

 

Ceny licencji jednostanowiskowej.

Istnieje możliwość wyboru języków spośród: polskiego, angielskiego i niemieckiego.

 

Rodzaj licencji Cena netto [EUR]
MaschCE - 1 język 760,00
MaschCE - 2 języki 1442,00
MaschCE - 3 języki 2010,00
Mobilny klucz licencyjny USB (opcja DONGLE-USB) 140,00
Zmiana / korekta danych do ważnej licencji 48,00