Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

Przeprowadzamy badania bezpieczeństwa użytkowania maszyn, urządzeń lub wyrobów zgodnie z odpowiednimi dyrektywami i wymogami norm (z obszaru zharmonizowanego i niezharmonizowanego). Badania te obejmują swym zakresem również zasady ergonomii. Uwzględniamy wymogi związane z ochroną środowiska w miejscu stosowania szczególnych rodzajów maszyn i urządzeń. Dotyczy to między innymi nowo produkowanych maszyn do stosowania pestycydów (np. opryskiwaczy polowych).

 

Badania  przeprowadzamy  zgodnie  z  wytycznymi  norm  PN,  PN-EN,  PN-EN  ISO  lub  PN-ISO. Będąc  członkiem  Komitetu Technicznego  nr  158  ds. Bezpieczeństwa  Maszyn  i  Urządzeń  Technicznych  oraz  Ergonomii  –  Zagadnienia Ogólne oraz Komitetu Technicznego nr 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych czerpiemy wiedzę z opiniowanych projektów norm i uwzględniamy najświeższe wymagania w przeprowadzanych badaniach.

 

Posiadamy wysokiej klasy przyrządy pomiarowe oraz wiedzę i doświadczenie niezbędne dla ich sprawnego stosowania. Są to m.in. miernik akustyczny 1 klasy dokładności spełniający aktualne wymagania w odniesieniu do przyrządów pomiarowych, miernik do pomiaru sił na dźwigniach i uchwytach czy zestaw przenośnych wag podkładkowych.

 

Stale inwestujemy w nowe wyposażenie pomiarowe. W dniu 30 czerwca 2015 r. nasza firma zakończyła inwestycje dotyczące realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: „Innowacyjne mobilne laboratorium badawcze do badań bezpieczeństwa maszyn z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz do oceny zgodności na znak CE“.

 

W przypadku badań spoza obszaru własnych uprawnień (np. badania elektryczne) lub posiadanego wyposażenia współpracujemy z renomowanymi laboratoriami badawczymi (TÜV Rheinland Polska) w imieniu producenta maszyny. Koordynacja zapewnia szybkie uzyskanie wyników badań w celu wykorzystania ich w procedurze oceny zgodności.