Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

Zajmujemy się tłumaczeniem (z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski) specjalistycznych tekstów technicznych z obszaru bezpieczeństwa maszyn, w tym:

 

  • norm EN, EN-ISO, ISO oraz polskich norm wdrożonych jedynie „metodą okładkową“ w oryginalnej wersji językowej jako PN-EN, PN-EN ISO czy PN-ISO
  • instrukcji obsługi maszyn, urządzeń lub wyrobów.

 

Naszymi zleceniodawcami są:

 

  • Polski Komitet Normalizacyjny,
  • producenci maszyn i urządzeń.

 

Nasza firma, EU CERTO OFFICE, od kilku lat znajduje się na Liście Wykonawców Prac Normalizacyjnych dla PKN, a wyniki tłumaczeń są pozytywnie oceniane podczas corocznej oceny Wykonawcy Prac Normalizacyjnych.

Placing an order with Cultural Education today will ensure that your paper meets your demand for quality paper, professional writeup, and timely delivery.