Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

Jesteśmy współautorem programu komputerowego pod nazwą MaschCE (drugi współautor to austriacka firma M. Kornicki Dienstleistungen in EDV und Informationstechnologie), który pomaga w sposób nieskomplikowany i stosunkowo szybko opracować dokumentację techniczną zgodności dla maszyny / urządzenia. Na jej podstawie producent może oznakować maszynę znakiem CE.

 

Do programu zaimplementowano nową metodę analizy zagrożeń i oceny ryzyka, która jako pierwsza została dostosowana do specyfiki maszyn i urządzeń.

 

Wagi parametrów oceny ryzyka w sposób bardziej precyzyjny niż w dotychczas stosowanych metodach odzwierciedlają sytuacje, które mogą zdarzyć się podczas eksploatowania maszyny.

 

Program dostępny jest w trzech wersjach językowych:

  • polskim,
  • angielskim,
  • niemieckim.

Przy czym można zakupić licencję na 1, 2 (dowolne) lub 3 języki.

 

Inne szczegóły na temat budowy i funkcjonalności programu znajdują się w zakładce PROGRAM DO CE (wkrótce również na stronie www.ce-program.eu).

 

Program sprzedawany jest w postaci licencji stanowiskowej przypisanej do karty sieciowej komputera.

 

Po zainstalowaniu wersji demonstracyjnej i wpłaceniu kwoty należnej za licencję, kupujący otrzyma drogą mailową plik licencyjny.

Placing an order with Cultural Education today will ensure that your paper meets your demand for quality paper, professional writeup, and timely delivery.