Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

Ze względu na zróżnicowanie wyrobów i maszyn, stopnia ich skomplikowania, liczby obowiązujących dyrektyw i norm związanych, do każdej wyceny podchodzimy indywidualnie.

 

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu, lub przesłania zapytania ofertowego mailem.

 

Informacje niezbędne w celu sporządzenia rzetelnej kalkulacji:

 

  • nazwa i rodzaj wyrobu/maszyny,
  • podstawowe dane techniczne,
  • rysunek/zdjęcie poglądowe,
  • przeznaczenie (krótki opis).