Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

W  imieniu  producenta  maszyny,  urządzenia  lub  wyrobu  opracowujemy  instrukcję  obsługi  spełniającą  wymagania aktualnych  przepisów  (dyrektyw,  ustaw  i  rozporządzeń  oraz  norm). Na  etapie  jej  opracowywania ściśle współpracujemy z producentem celem pozyskania szczegółowych informacji na temat programowania, przygotowywania do pracy, zasad przeprowadzania regulacji, smarowania, wymiany części szybkozużywających się oraz innych zagadnień specyficznych dla danego rodzaju maszyny lub wyrobu.

 

Treść instrukcji zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami, w tym:

 

  • ogólne i szczegółowe zasady bezpieczeństwa,
  • opis i ocenę ryzyka resztkowego,
  • wykaz piktogramów i napisów ostrzegawczych oraz wskazanie miejsc ich umieszczenia na maszynie,
  • opis budowy, przeznaczenia maszyny/wyrobu i charakterystykę techniczną,
  • rozdziały dotyczące przygotowania do pracy, regulacji, czyszczenia, konserwacji, wymiany podzespołów,
  • zasady udzielania gwarancji,
  • katalog części lub wykaz części zamiennych (zależnie od jakości dostarczonych materiałów).

 

Opracowywana przez nas instrukcja obsługi spełnia wymagania norm europejskich: PN-EN ISO 20607:2019-08 oraz PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09.

 

Dysponujemy programami graficznymi oraz stosowną wiedzą celem obróbki rysunków/zdjęć i dostosowania ich do potrzeb instrukcji obsługi i katalogu części.

 

W ramach opracowania instrukcji obsługi zleceniodawca otrzymuje gotowy pakiet piktogramów i napisów w wersji elektronicznej (*.png) do wydrukowania w drukarni. Nasza firma również oferuje sprzedaż gotowych piktogramów.

 

Podgląd instrukcji obsługi opracowywanej przez naszą firmę.